Onze Kenmerken

We geven vorm aan visuele identiteiten, campagnes, websites en boeken.
Visuele identiteit en communicatie horen bij elkaar. Alles draait om het communicatieve doel in combinatie met design.

De manier waarop mensen tegen visual design aankijken is radicaal veranderd.
Consumenten willen een relatie aangaan met een visuele identiteit. Ze willen aandacht en toewijding, maar profileren zichzelf ook met een identiteit. De visuele identiteit wordt een vriend! Met passie en persoonlijk commitment ontwikkelen we visual design en producten waar klanten blij van worden.

We werken onderzoekend. Een ontwerp moet onderscheidend zijn, effectief én passend bij de context en specifieke markt. Bij Sophie van Kempen visual design graven
we daarom graag wat dieper. We zijn nieuwsgierig. Onderzoek en analyse is het startpunt van ons ontwerpproces. We zoeken naar ontwerp-oplossingen en maken keuzes gebaseerd
op kennis en inhoud.